Prova d’accés als Cicles Formatius de Grau Superior

Continguts de la prova:

 • Part comuna
 1. Llengua Castellana
 2. Llengua Catalana
 3. Anglès
 • Part específica
 1. Dues matèries triades d’entre les cinc possibles de l’opció a la qual pertany el cicle que vol cursar.

Opcions per famílies professionals per a la part específica de la prova

Opció d’humanitats i ciències socials

Famílies professionals
 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
Matèries de referència del batxillerat
 • Economia
 • Geografia
 • Matemàtiques
 • Psicologia
 • Segona llengua estrangera: alemany o francès

Opció de ciències de la salut i mediambientals

Famílies professionals
 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Maritimopesquera (només el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
Matèries de referència del batxillerat
 • Biologia
 • Ciències de la terra i mediambientals
 • Educació física
 • Matemàtiques
 • Química

Opció de ciències i tecnologia

Famílies professionals derivades de la LOE
 • Arts gràfiques
 • Arts i artesanies
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, mobles i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal•lació i manteniment
 • Maritimopesquera (excepte el cicle formatiu Aqüicultura)
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
Matèries de referència del batxillerat
 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Matemàtiques
 • Tecnologia industrial
 • Tecnologies de la informació i la comunicació