AULA OBERTA

Es treballa:

  • Hàbit i tècniques d’estudi.
  • Adquisició d’autonomia.
  • Ajudar a fer treballs.
  • Fer els deures.
  • Reforçar continguts com (Comprensió lectora, expressió escrita, resolució de problemes…)

Els continguts es treballen amb materials manipulatius

Destinat als alumnes de primària

El nombre d’alumnes per aquest espai és de 8 alumnes.