Prova d’accés al CF de Grau Mitjà

Continguts de la prova d’accés:

  • Part de comunicació
  1. Llengua castellana
  2. Llengua catalana
  • Part social
  1. Ciències socials, geografia i història
  • Part cientificotecnològica
  1. Matemàtiques
  2. Ciències de la naturalesa o tecnològia ( a triar per l’alumne)