Què és Sinapsis?

Sinapsis és una empresa que neix en un moment de manca de recursos educatius amb la intenció d’oferir un espai educatiu per acompanyar a infants, joves, famílies i docents en el camí de l’ensenyament – aprenentatge. Un espai obert, estructurat i flexible, on es guiarà a l’alumne perquè pugui ser el protagonista del seu procés d’aprenentatge.

Sinapsis pretén compartir el seu camí adaptant-nos al seu ritme i necessitats,  proporcionant-li eines i estratègies perquè sigui el responsable del seu propi procés, on ell és el que marca el temps i el camí a seguir, no es tracta de caminar per l’infant, la decisió d’aprendre és de l’infant.

Per tal de reforçar aquest acompanyament, es necessari donar un suport, orientació i formació al seu entorn més immediat, és a dir, famílies i docents.

Qui som?

Som tres pedagogues llicenciades a la Universitat de les Illes Balears (UIB), amb experiència laboral amb infants amb trastorns de conducta i/o dificultats d’aprenentatge.